ศาสนายิว

ประวัติศาสนายิว เรื่องที่เราควรรู้

ชาวยิวเป็นอีกหนึ่งชนชาติที่ต้องยอมรับตามตรงว่าพวกเค้ามีความฉลาด เก่ง ไหวพริบดีมากกว่าชาติอื่นๆเยอะมาก นอกจากความฉลาดแล้วพวกเค้ายังมีความเชื่อเป็นของตัวเองอีกด้วย เรียกว่า ศาสนายิว หรือ ศาสนายูดาห์ ความเชื่อทางศาสนานี้มีความเป็นมาอย่างไร มีเรื่องราวอะไรบ้าง เราจะมาเปิดเผยเรื่องราวของพวกเค้ากัน ช่วงเวลากำเนิดของศาสนา ศาสนายิวนับว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่ออันเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลย คาดการณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 957 ปีก่อนพุทธศักราช แต่บางแนวคิดก็บอกว่าเกิดขึ้นประมาณ 1,500 ปีก่อนพุทธศักราช หากยึดตามนี้ศาสนานี้จะมีอายุประมาณ 4,000 ปี ต้นกำเนิดของศาสนานี้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นในสมัยอับราม หรือ อับราฮัม(แล้วแต่จะเรียก) ปัญหาของชาวยิว ก่อนจะว่าไปเรื่องศาสนาอีกจุดหนึ่งที่ต้องอธิบายเข้าใจตรงกันก่อนก็คือ ชาวยิวในยุคนั้นเป็นเพียงแค่ชนเผ่าหนึ่งเท่านั้น พวกเค้าต้องเร่ร่อนทำมาหากินเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆไม่มีที่พักหลักแหล่ง แตกต่างจากเผ่าอื่นที่มีการตั้งรกรากอย่างจริงจัง ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อประชากรในเผ่าเพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้หัวหน้าเผ่ายิวคิดหนักทีเดียว หากไม่มีการตั้งรกรากอย่างจริงจังเผ่าอาจจะโดนกลืนจนสูญพันธ์ไปได้ เหตุการณ์สำคัญ ต่อมาเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ อับราฮัม ที่เป็นหัวหน้าหมู่ได้เกิดนิมิตในความฝันว่า เจอพระเจ้ามาหาตนเองพร้อมกับบอกว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียว เป็นเทพเจ้าของชาวยิว พระเจ้าองค์นี้ขอให้อับราฮัมอพยพชาวยิวออกจากที่เดิม พร้อมกับเดินทางไปตั้งรกรากในถิ่นฐานที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ หากทำได้ ชาวยิว จะได้กลายเป็นชนชั้นสำคัญของโลก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อของชาวยิวแต่เดิมนับถือเทพเจ้าหลายองค์ มาเป็น พระเจ้าพระองค์เดียว รวมถึงแนวคิดความเชื่อว่าชาวยิวเป็นประชาชนของพระเจ้า พระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือมาให้เสมอก็ถูกปลูกฝังจนเชื่อกันอย่างสนิทใจจนมาถึงอีกหลายชั่วอายุคนทีเดียว ความรุ่งเรืองของความเชื่อยิว หลังจากระหกระเหินมานาน ชาวยิวและความเชื่อของยิวก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง เมื่อผู้สืบเชื้อสายหัวหน้าเผ่าชาวยิวคนหนึ่งที่ถูกหลอกไปขาย ให้กับอียิปต์ แต่สามารถเอาตัวรอดมาได้ นอกจากนั้นเค้ายังได้ใช้วิชาการทำนายฝันไต่เต้าตัวเองขึ้นไปถึงตำแหน่งอัครเสนาบดีของประเทศอียิปต์เลยทีเดียว […]