สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับศาสนาซิกข์

September 19th, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
efgqwef

ศาสนาซิกข์ (Sikhism) เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย  ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นคำสอนจาก  นานัก และคุรุผู้สืบทอดอีก 9 องค์ ในหลักคำสอนและปฏิบัติของศาสนาซิกตามหลักคำสอนที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ คุรมัต ความหมายคือ ธรรมของซิกข์ คำว่า ซิกข์ หรือ สิกข์ ตีความหมายมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ศิษย์ คือการเรียนรู้ รวมๆแล้วก็คือการเรียนรู้ ใผ่เรียนรู้ ศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยม เพราะศาสนาศิกศรัทธาพระเจ้าเพียงองค์เดียวก็คือ วาหคุรู ซึ่งปฏิบัติสมาธิในนามของพระเจ้า  โองการของพระเจ้า ผู้ที่นับถือศาสนาซิกจะนับถือหลักคำสอนทั้งสิบของผู้ที่รู้แจ้ง และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรู้จักกันในนาม คุรุ ครันถ์ สาหิพ เป็นบทที่มีผู้ที่คัดสรรค์มากมาย จากหลักทางศาสนา รวมไปถึงเศรษฐกิจสังคมที่หลากหลาย สำหรับชาวซิกทุกคนต้องทำการทำ ปาหุล คือการล้างบาป และเมื่อเสร็จพิธีก็จะรับเอา กะ สิ่งที่เรียกว่าตัวอักษร ก 5 ประการ 1.เกศ การไว้ผมยาวโดยไม่ตัดเลย 2.กังฆา หวีขนาดเล็ก 3.กฉา กางเกงขาสั้น 4.กรา […]