เทพรากูลเอล

RAGUEL THE ARCHANGEL

รากูเอล คือ 1 ในอัคระเทวฑูตบนสวรรค์ ที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่นี้คือเทพที่มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าที่สร้างโลก ความหมายของชื่อเพื่อนแห่งพระเจ้า ถูกยกย่องว่าเป็นเทพที่มีความยุติธรรม ความถูกต้อง และ เท่าเทียมกัน มีพลังแห่งความสมดุล เป็นเทพที่ค่อยดูแลโลก ดูแลพฤติกรรมของเหล่าเทพองค์อื่น