เทพตกสรรค์

LUCIFER THE ARCHANGEL

หนึ่งในอัครทูตสวรรค์ที่โดนขับตกจากสรรค์ ลูซิเฟอร์ แปลได้ว่า ผู้ส่องแสง ส่วนคำว่าลูซิเฟอร์มาจากคำออกเสียงจากคำว่า ลูซีแฟร์ ซึ่งมีความหมายว่า ดาวประกายพรึก ลูซิเฟอร์หลังจากตกสรรค์ก็รู้จักกันในนามของปีศาจที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า ซึ่งก่อนหน้านั้น ลูซิเฟอร์ ได้ถูกสร้างมาให้เป็นอัครทูตสวรรค์ที่มีพลังเป็นรองลงมาจากพระเจ้า