Jain religion

เรื่องราวของศาสนาเชน ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก

ศาสนาและคติชนความเชื่อในโลกของเรานั้นมีมากมายหลายอย่าง บางอย่างก็มีมานาน หรือบางอย่างก็ตั้งขึ้นภายในเวลาไม่นาน ศาสนาหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมานานแต่ก็ไม่รู้จักดีเท่าไร นั่นคือ ศาสนาเชน ศาสนาความเชื่อนี้มีประวัติความเป็นมานานมากแต่เราไม่รู้จักเท่าไร เพื่อทำความเข้าใจศาสนาเชนให้มากขึ้น เราจะขอเล่าประวัติโดยย่อให้ฟังตามนี้ กำเนิดศาสนาเชน ศาสนาเชนนั้นตามประวัติเล่าว่ามีอายุใกล้เคียงกับพุทธศาสนาเลย ศาสนานี้เกิดขึ้นในอินเดีย มีพระมหาศาสดาคือ พระมหาวีระ พวกเค้าเชื่อว่า พระศาสดาเป็นผู้นำผู้ติดตามข้ามธารแห่งวัฏจักรสงสารไปสู่ความหลุดพ้นได้ตามแนวทางของตัวเอง อีกหนึ่งความเชื่อก็ เค้าเชื่อว่า พระองค์เป็นค้นพบหลักธรรมเก่าแก่ที่จะนำมาฟื้นฟูอีกครั้งเพื่อชี้นำผู้คน ประวัติของศาสดา นอกจากเรื่องของศาสนาความเชื่อแล้ว ศาสดาของศาสนาเชนก็น่าสนใจด้วย เรื่องราวของพระมหาวีระก่อนจะเข้าสู่โลกของศาสนานั้น เดิมทีท่านเป็นถึงเจ้าชายนามว่า เจ้าชายวรรธมนา เป็นบุตรของผู้ปกครองนครเวสาลีในแคว้นวัชชี ตอนเป็นเจ้าชาย ท่านเป็นผู้ที่พร้อมด้วยสติปัญญารอบรู้ เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมากมาย อีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้มีความกล้าหาญดุจดั่งทหารกล้าครั้งหนึ่งท่านออกโรงจับช้างที่กำลังตกมันอาละวาดในเมืองให้กลับไปอยู่ในโรงช้างได้ แนวคิดเรื่องวรรณะ ตอนท่านเป็นเด็กนั้น เรื่องราวของวรรณะสำคัญมากจะมีการแบ่งเขต การอยู่ การกินกันอย่างชัดเจน คนที่อยู่วรรณะต่ำกว่าจะไม่สามารถไปอยู่ร่วมกับคนวรรณะสูงกว่าได้ ซึ่ง เจ้าชายวรรธมาน เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นในสังคมยุคนั้น ท่านมีแนวคิดว่า วรรณะไม่เกี่ยวกับการทำความดี แม้จะอยู่วรรณะพราหมณ์หากทำตัวไม่ดีก็อาจจะเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าได้เหมือนกัน การออกผนวช หลังจากท่านอายุได้ 19 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงยโศธา มีพระธิดาด้วยกัน 1 พระองค์นามว่า อโนชชา หลังจากอยู่ในเพศคฤหัสถ์นานจนถึง 28 พรรษา […]