Jain religion

เรื่องราวของศาสนาเชน ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก

ศาสนาและคติชนความเชื่อในโลกของเรานั้นมีมากมายหลายอย่าง บางอย่างก็มีมานาน หรือบางอย่างก็ตั้งขึ้นภายในเวลาไม่นาน ศาสนาหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมานานแต่ก็ไม่รู้จักดีเท่าไร นั่นคือ ศาสนาเชน ศาสนาความเชื่อนี้มีประวัติความเป็นมานานมากแต่เราไม่รู้จักเท่าไร เพื่อทำความเข้าใจศาสนาเชนให้มากขึ้น เราจะขอเล่าประวัติโดยย่อให้ฟังตามนี้

กำเนิดศาสนาเชน

ศาสนาเชนนั้นตามประวัติเล่าว่ามีอายุใกล้เคียงกับพุทธศาสนาเลย ศาสนานี้เกิดขึ้นในอินเดีย มีพระมหาศาสดาคือ พระมหาวีระ พวกเค้าเชื่อว่า พระศาสดาเป็นผู้นำผู้ติดตามข้ามธารแห่งวัฏจักรสงสารไปสู่ความหลุดพ้นได้ตามแนวทางของตัวเอง อีกหนึ่งความเชื่อก็ เค้าเชื่อว่า พระองค์เป็นค้นพบหลักธรรมเก่าแก่ที่จะนำมาฟื้นฟูอีกครั้งเพื่อชี้นำผู้คน

ประวัติของศาสดา

นอกจากเรื่องของศาสนาความเชื่อแล้ว ศาสดาของศาสนาเชนก็น่าสนใจด้วย เรื่องราวของพระมหาวีระก่อนจะเข้าสู่โลกของศาสนานั้น เดิมทีท่านเป็นถึงเจ้าชายนามว่า เจ้าชายวรรธมนา เป็นบุตรของผู้ปกครองนครเวสาลีในแคว้นวัชชี ตอนเป็นเจ้าชาย ท่านเป็นผู้ที่พร้อมด้วยสติปัญญารอบรู้ เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมากมาย อีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้มีความกล้าหาญดุจดั่งทหารกล้าครั้งหนึ่งท่านออกโรงจับช้างที่กำลังตกมันอาละวาดในเมืองให้กลับไปอยู่ในโรงช้างได้

แนวคิดเรื่องวรรณะ

ตอนท่านเป็นเด็กนั้น เรื่องราวของวรรณะสำคัญมากจะมีการแบ่งเขต การอยู่ การกินกันอย่างชัดเจน คนที่อยู่วรรณะต่ำกว่าจะไม่สามารถไปอยู่ร่วมกับคนวรรณะสูงกว่าได้ ซึ่ง เจ้าชายวรรธมาน เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นในสังคมยุคนั้น ท่านมีแนวคิดว่า วรรณะไม่เกี่ยวกับการทำความดี แม้จะอยู่วรรณะพราหมณ์หากทำตัวไม่ดีก็อาจจะเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าได้เหมือนกัน

การออกผนวช

หลังจากท่านอายุได้ 19 พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงยโศธา มีพระธิดาด้วยกัน 1 พระองค์นามว่า อโนชชา หลังจากอยู่ในเพศคฤหัสถ์นานจนถึง 28 พรรษา ก็ถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพ่อแม่ของเจ้าชายได้เสียชีวิตลง ท่านจึงทูลขอพระเชษฐาที่สืบทอดราชสมบัติแทนว่า ต้องการจะออกบวช แต่พระเชษฐาท่านไม่ยินยอม รั้งไว้อยู่ถึง 2 ปี เจ้าชายวรรธมาน ก็ไม่เปลี่ยนใจ พระเชษฐาก็เลยต้องปล่อยท่านให้เข้าสู่การออกบวชไป ซึ่งการออกบวชของท่านนั้นเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยา และท่านมีปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ตรัสอะไรเลยเป็นเวลา 12 ปี จากนั้นท่านก็ได้บรรลุตามแนวทางของท่านเมื่ออายุ 42 พรรษา แล้วประกาศศาสนาเผยแพร่ต่อไปอีก 30 ปี จนดับขันธ์เมื่ออายุ 72 ปี