พระฮินดู

สาระน่ารู้ในศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดู (Hinduism) หรือ สนาตนธรรม เป็นศาสนาที่ต่อยอดมาจากศาสนาพราหมณ์ จึงเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  โดยยึดคำสอนจากคำภีร์ศาสานาพระเวท เป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม มีศาสนิกชนมากมากถึง 900 ล้านคน โดยศาสนาฮินดูจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์ เรียกว่า พหุเทวนิยม โดยจะแบ่งเป็นเทพเจ้าแต่ละองค์ตามยุคสมัย ซึ่งจะมีบทบาท เรื่องราวในตำนานที่แตกต่างกันไป ศาสนานี้เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าสูงสุด ได้แบ่ง อวตารแยกร่างออกมาเป็น 3 องค์ เรียกว่า ตรีมูรติ ได้แก่

พระพรหม (Brahma)เชื่อกันว่าเป็นพระผู้สร้างโลก และเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท รูปลักษณ์ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว พระศอสวมลูกประคำ พระพรหมมีสี่พักตร์ คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์ หรือ ห่าน พระชายา คือ พระสุรัสวดี ซึ่งเป็นเทพีแห่งศิลปะ และความรอบรู้ บางความเชื่อยังบอกอีกว่าพระพรหมเป็นผู้ที่สร้างบุคคลในวรรณะต่างๆ โดยใช้อวัยวะแต่ละส่วนดังนี้  วรรณะแพศย์ เกิดจากส่วนท้อง,วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์,และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า

พระศิวะ หรือพระอิศวร (Mahesh, Shiva) ]เชื่อกันว่าเป็นพระผู้ทำลายรูปร่างลักษณะของพระศิวะ มีรูปร่างเป็นชายหนุ่มร่างกายกำยำ ผิวสีขาว นุ่งห่มหนังเสือเหมือนฤๅษี มีสังวาล์เป็นลูกประคำหรือกะโหลกมนุษย์ มีงูเห่าคล้องพระศอ ไว้พระเกศายาว จะม้วนเป็นจุฑา มีพระจันทร์เป็นปิ่น มีคงคาอยู่บนยอดจุฑา มีตัวพระเนตร 3 ตา ตาที่ตรงหน้าผาก จะสังเกตว่าตาดวงที่ 3 ตรงหน้าผากจะปิดอยู่เสมอในความเชื่อกันว่าถ้าตาดวงที่สามของพระพระศิวะเปิดขึ้นมาเมื่อไรจะมีไฟบรรลัยกัลป์จะเผาผลาญล้างโลก เพื่อที่จะให้พระพรหมสร้างโลกขึ้นมาใหม่

พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษา ทั้ง 3 โลก รูปร่างลักษณะ ฉลองพระองค์ดั่งกษัตริย์ มีมงกุฎทอง อาภรณ์สีเหลือง มีพระวรกายจะมีสีที่เปลี่ยนไปตามยุค มี 4 กร ทั้ง 4 กร ถือ สังข์ กงจักร ตรี คทา ซึ่งบางความเชื่อก็ไม่ได้ถือดังที่กล่าวมาที่จะพอเห็นบ่อยๆก็จะมี ดอกบัว  จักร์ สังข์ และคทาบ้าง เป็นต้น