ทำความเข้าใจกับศาสนาเต๋าให้มากขึ้น

ทำความเข้าใจกับศาสนาเต๋าให้มากขึ้น

บนโลกใบนี้มีผู้คนหลายล้านคนเรื่องของความเชื่อ การนับถือทางจิตใจจึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ ยังมีศาสนาอื่น ๆ อีกมากที่หลายคนคงยังไม่ได้รู้จักและไม่รู้แนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง แม้ทุกศาสนามีหลักคำสอนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีแต่ถ้าได้ลองทำความรู้จักแก่นลึกจะยิ่งทำให้เข้าใจรายละเอียดมากขึ้น ศาสนาเต๋าเราอาจคุ้นหูบ้างแต่ถ้าให้ลองถามจริง ๆ ก็ยังมีคนอีกมากไม่รู้จักศาสนานี้ เลยจะขอทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม

รู้จักกับศาสนาเต๋าให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

คำว่า เต๋า หมายถึง ธรรมชาติ หรืออีกความหมายให้เด่นชัดคือธรรมชาติผู้สร้างอันแสนยิ่งใหญ่ นับถือบูชาเรื่องของธรรมชาติ เชื่อในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของธรรมชาติ แรกเริ่มเลยศาสนานี้มีเพียงเรื่องของปรัชญาไม่ได้มีพิธีกรรมใด ๆ เหมือนศาสนาอื่นทั้งสิ้น เน้นเรื่องของข้อคิดมากกว่าข้อปฏิบัติ ข้อคิดหรือคำสอนต่าง ๆ มาจากคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง เชื่อกันว่าศาสนานี้เกิดขึ้นพร้อมกับมีการพัฒนาในสภาวะที่จีนกำลังเกิดวิกฤติอย่างหนักเกี่ยวกับสงครามภายในประเทศของพวกเขา สงครามดังกล่าวมีความยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ด้วยประเทศจีนถูกแบ่งแคว้นออกไปเยอะมากส่งผลให้ผู้คนแต่ละแคว้นเองก็พยายามแสดงตนเองเพื่อสร้างเป็นใหญ่ ส่งผลให้แต่ละแคว้นเองก็มีปัญหาต่าง ๆ ตามมา ศาสดาของศาสนาเต๋าชื่อว่า เล่าจื้อ ถูกยกให้เป็นศาสดามาตั้งแต่ 604 ปีก่อนคริสตกาล เป็นบุคคลในตระกูลแซ่ลี้ ส่วนผู้นับถือศาสนาเต๋าจะเรียกตนเองว่า เต๋าหยิน แปลตรง ๆ ตัวก็คือบุคคลผู้เลื่อมใสศรัทธากับศาสนาเต๋า นักพรตจะเรีกว่า เต๋าสือ

นิกายของศาสนาเต๋าจะแบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย

  • นิกายเช็ง – อิ เป็นนิกายทางฝ่ายใต้ ได้รับการยอมรับนับถือเยอะมากทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง เน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์จากสวรรค์
  • นิกายชวน – เชน เป็นนิกายทางฝ่ายเหนือ ได้รับการยอมรับนับถือเยอะมากทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง เน้นความเป็นอยู่สบาย ๆ รักสงบ เรียบง่าย

พิธีกรรมหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับศาสนาเต๋าต่อให้จะเลือกนับถือฝั่งไหนก็ตามนั่นคือเทศกาลการกินเจ ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เหมือนคุ้นเคยกับคนจีนทั่วไปแต่ก็นับได้ว่าเป็นอีกศาสนาที่มีความน่าสนใจในตนเองอยู่ไม่น้อย แม้คนที่นับถือส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนและประเทศใกล้เคียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ศาสนานี้ยังคงดำเนินต่อไปได้แสดงว่ายังมีคนอีกมากที่จะต้องนับถือศาสนาเพื่อเอาไว้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ศาสนาเต๋าเองก็เหมือนกัน