พระศาสนา

ความแตกต่างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในศาสนาคริสต์

 

เวลาที่เราพูดถึงศาสนาคริสต์แน่นอนหลายคนรู้ว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลก และนิกายหลักๆ ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 3 นิกาย อันประกอบไปด้วย นิกายคาทอลิก, นิกายออโธด็อกซ์ และนิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งคนไทยส่วนมากจะรู้จักอยู่แค่ 2 นิกายหลักๆ เท่านั้นก็คือนิกายคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนท์ ส่วนนิกายออโธด็อกซ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการนับถือเฉพาะกลุ่มมากกว่า

ในประเทศไทยเองคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 นิกายหลักอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นแล้วสำหรับการนับถือในประเทศไทย สิ่งแรกที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับ 2 นิกายนี้เลยก็คือคนไทยที่นับถือนิกายคาทอลิกจะถูกเรียกว่า คริสตัง เหตุเพราะนิกายนี้ถูกนำเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยซ้ำ และคนที่นำมาเผยแผ่ก็คือชาวโปรตุเกสซึ่งมีภาษาพูดไม่ชัดในแบบอังกฤษแท้คนไทยที่นับถือศาสนานี้จึงถูกเรียกอย่างที่ได้ยิน ส่วนคนไทยที่นับถือนิกายโปรเตสแตนท์จะถูกเรียกว่า คริสเตียน ตามแบบฉบับของคนที่นำเข้ามาเผยแผ่ก็คือหมอบลัดเล่ย์ที่เป็นคนสหรัฐฯ พูดภาษาอังกฤษชัดเจน

ลักษณะของนิกายคาทอลิก

  1. จะมีนักบวชในศาสนาคริสต์ที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำหากเป็นผู้ชายจะเรียกว่า บาทหลวง หากเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าซิสเตอร์
  2. ศรัทธาและมีความเชื่อในพิธีมิซซ่า หรือพิธีสักการะเทพเจ้าในวันอาทิตย์ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามักจะมีคนคริสต์เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำ
  3. จะยกย่องนับถือและให้เกียรติพระนางมารีหรือว่าแม่ของพระเยซูเป็นอย่างมาก คนคาทอลิกจะเรียกพระนางมารีว่า “แม่พระ”
  4. จะยกย่องผู้ที่ทำความดีความชอบให้กับศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งจะถูกเรียกว่า “นักบุญ”
  5. จะนับถือองค์พระสันตะปาปาแห่งนครวาติกัน และโบสถ์ทุกแห่งจะขึ้นตรงต่อวาติกัน หมายถึงสามารถเข้าไปทำพิธีได้ในทุกโบสถ์ และมักจะเรียกว่า วัด

ลักษณะของนิกายโปรเตสแตนท์

  1. จะไม่มีนักบวชแต่จะใช้การถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้า โดยคนนับถือนิกายโปรเตสแตนท์จะเรียกคำนำหน้าคนที่ถวายตัวเหล่านี้ว่า “อาจารย์”
  2. จะไม่สนใจพระนางมารีหรือนักบุญเลย แต่จะยึดถือถึงพระเยซูเพียงอย่างเดียว
  3. โบสถ์หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะถูกเรียกว่าคริสตจักร
  4. พิธีมิซซ่าของคนคาทอลิค ทว่าของโปรเตสแตนท์จะถูกเรียกว่า พิธีนมัสการ
  5. ปกติแล้วคนนับถือนิกายโปรเตสแตนท์เมื่อรับเชื่อในโบสถ์แห่งใดแล้วจะต้องทำพิธีนมัสการเฉพาะโบสถ์นั้น