ความเชื่อในศาสนาแบบอิหร่าน

ความเชื่อในศาสนาแบบอิหร่านมีอะไรบ้าง

ประเทศอิหร่านเป็นประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้ที่พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์มากมาย จึงไม่แปลกที่ในอดีตจะมีความเชื่อหรือศาสนาต่างๆ เข้าไปเผยแพร่หรือถูกสร้างขึ้นมาเยอะ เพราะยิ่งบริเวณใดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆ ในยุคที่กำลังเป็นยุคแห่งการเผยแพร่คำสอนศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ก็มักจะเกิดขึ้นเยอะเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งความเชื่อในศาสนาของอิหร่านก่อนที่จะมาเป็นอิสลามอย่างในทุกวันนี้ก็มีหลากหลายไม่แพ้กัน

ความเชื่อในศาสนาแบบอิหร่าน

  1. ศาสนามาณีกี – เป็นศาสนาแบบไญยนิยม ต้นกำเนิดของศาสนานี้มาจากจักรวรรดิเอรานชาหร์ มีพระมานีหัยยาเป็นศาสดา แม้ในปัจจุบันงานเขียนทั้งหมดของท่านจะได้สาบสูญไปหมดแล้วแต่ทั้งนี้ก็ยังมีฉบับแปลที่เป็นภาษาอื่นๆ หลงเหลืออยู่ จะเน้นการสอนในเชิงจักรวาลวิทยาแบ่งออกเป็นด้านความดีงาม จิตวิญญาณ และความสว่าง แยกออกกับความชั่วร้าย วัตถุ และความมืด ว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาไญยนิยมตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีย
  2. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ – เกิดขึ้นที่ประเทศอิหร่านในช่วงยุคก่อนที่คนในประเทศจะไปเริ่มนับถือศาสนาอิสลามกันแทบทั้งหมด รู้จักกันในนามของลัทธิบูชาไฟ เป็นความเชื่อแบบทวินิยม สอนเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าแห่งความดีกับพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายก่อนที่พระเจ้าฝ่ายดีจะเป็นผู้ชนะ ศาสดาของโซโรอัสเตอร์เกิดขึ้นในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษ 600 ปี เป็นชาวเปอร์เซียเผ่าอารยันนับถือดวงอาทิตย์ด้วยการจุดไฟตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนาไปในที่สุด
  3. ลัทธิบาบี – เป็นศาสนาที่พระบาบก่อตั้งขึ้นในประเทศอิหร่าน ได้มีการประกาศตัวว่าเป็นทายาทของกาซิม รัชติ ที่เป็นผู้นำทางศาสนาคนหนึ่ง จากนั้นก็ได้มีการอ้างตนเองว่าเป็นประตูสู่อิหม่ามมะฮ์ดีอิหม่ามคนที่ 12 ตามความเชื่อแบบมุสลิมชิอะฮ์ ก่อนที่ต่อมาจะอ้างว่าตนเองเป็นอิหม่ามมะฮ์ดีเองก่อนที่สุดท้ายจะอ้างว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่พระวจนะ ซึ่งความเคลื่อนไหวของเขาและสาวกได้ถูกเรียกว่า ขบวนการบาบี ต่อมาได้ถูกจับ ก่อนที่ลัทธิดังกล่าวจะหลบลงใต้ดินแต่ก็ยังคงเผยแพร่ไปแบบเงียบๆ
  4. ศาสนาบาไฮ – เป็นศาสนาที่ถูกแยกตัวออกมาจากลัทธิบาบี กำเนิดขึ้นมาในจักรวรรดิเปอร์เซียที่ปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศอิหร่าน ศาสดาก็คือ พระบะฮาอุลลอฮ์ ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไฮฟา มีสถานที่ศักดิ์สองแห่ง คือ พระสถูปของพระบะฮาฮ์อุลลอฮ์ที่เมืองอัคคา และ พระสถูปของพระบ๊อบที่เมืองไฮฟา อิสราเอล ปัจจุบันถือว่าเป็นศาสนาที่เผยแพร่ได้กว้างไกลเป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้ที่เลื่อมใสถึง 5 ล้านคนทั่วโลก ถือว่าเป็นอีกศาสนาที่เกิดมาจากประเทศอิหร่าน