ความแตกต่างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในศาสนาคริสต์

October 31st, 2016 admin  ศาสนาต่างๆ Comments Closed
christianity

  เวลาที่เราพูดถึงศาสนาคริสต์แน่นอนหลายคนรู้ว่าเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลก และนิกายหลักๆ ก็จะถูกแบ่งออกเป็น 3 นิกาย อันประกอบไปด้วย นิกายคาทอลิก, นิกายออโธด็อกซ์ และนิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งคนไทยส่วนมากจะรู้จักอยู่แค่ 2 นิกายหลักๆ เท่านั้นก็คือนิกายคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนท์ ส่วนนิกายออโธด็อกซ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการนับถือเฉพาะกลุ่มมากกว่า ในประเทศไทยเองคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 นิกายหลักอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นแล้วสำหรับการนับถือในประเทศไทย สิ่งแรกที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับ 2 นิกายนี้เลยก็คือคนไทยที่นับถือนิกายคาทอลิกจะถูกเรียกว่า คริสตัง เหตุเพราะนิกายนี้ถูกนำเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยซ้ำ และคนที่นำมาเผยแผ่ก็คือชาวโปรตุเกสซึ่งมีภาษาพูดไม่ชัดในแบบอังกฤษแท้คนไทยที่นับถือศาสนานี้จึงถูกเรียกอย่างที่ได้ยิน ส่วนคนไทยที่นับถือนิกายโปรเตสแตนท์จะถูกเรียกว่า คริสเตียน ตามแบบฉบับของคนที่นำเข้ามาเผยแผ่ก็คือหมอบลัดเล่ย์ที่เป็นคนสหรัฐฯ พูดภาษาอังกฤษชัดเจน ลักษณะของนิกายคาทอลิก จะมีนักบวชในศาสนาคริสต์ที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำหากเป็นผู้ชายจะเรียกว่า บาทหลวง หากเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าซิสเตอร์ ศรัทธาและมีความเชื่อในพิธีมิซซ่า หรือพิธีสักการะเทพเจ้าในวันอาทิตย์ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามักจะมีคนคริสต์เข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำ จะยกย่องนับถือและให้เกียรติพระนางมารีหรือว่าแม่ของพระเยซูเป็นอย่างมาก คนคาทอลิกจะเรียกพระนางมารีว่า “แม่พระ” จะยกย่องผู้ที่ทำความดีความชอบให้กับศาสนาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งจะถูกเรียกว่า “นักบุญ” จะนับถือองค์พระสันตะปาปาแห่งนครวาติกัน และโบสถ์ทุกแห่งจะขึ้นตรงต่อวาติกัน หมายถึงสามารถเข้าไปทำพิธีได้ในทุกโบสถ์ และมักจะเรียกว่า วัด ลักษณะของนิกายโปรเตสแตนท์ จะไม่มีนักบวชแต่จะใช้การถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้า โดยคนนับถือนิกายโปรเตสแตนท์จะเรียกคำนำหน้าคนที่ถวายตัวเหล่านี้ว่า “อาจารย์” จะไม่สนใจพระนางมารีหรือนักบุญเลย แต่จะยึดถือถึงพระเยซูเพียงอย่างเดียว โบสถ์หรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะถูกเรียกว่าคริสตจักร พิธีมิซซ่าของคนคาทอลิค ทว่าของโปรเตสแตนท์จะถูกเรียกว่า […]